FVE - fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrátna Lipnice

Řešení fotovoltaické elektrárny navrhujeme Vám na míru. V kombinaci s bateriovým úložištěm, tepelným čerpadlem, wallboxem, nebo bez. Vždy se řešení snažíme přizpůsobit potřebám daného domu.

Jsme firmou s dlouholetou tradicí v energetice i průmyslu obecně. Nemusíte se tedy obávat, že se pár let po realizaci nebudete mít na koho obrátit.

Zpracováváme dokumentace pro vyřízení modernizačních a transformačních fondů, stejně tak pro projekty dotačních titulů NZÚ, OPPIK aj.

Vaše dotazy a poptávky pište na: fve@zpa-rp.cz

Společnost ZPA-RP má za sebou realizaci prvního fotovoltaického parku Solarpark Lipnice

Více o Solarparku Lipnice
FVE Lipnice