Solarpark lipnice

  • Investor: Solarpark Lipnice s.r.o.
  • Rok realizace: 2022
  • Instalovaný výkon: 2,7 MWp

Společnost ZPA-RP má za sebou realizaci prvního fotovoltaického parku, slaví 20 let a míří za dalšími příležitostmi v oblasti obnovitelných zdrojů

Společnost ZPA-RP byla založená jako rodinná firma v roce 2002, která zajišťuje služby v oborech měření, regulace a řídicích systémů a v těchto oblastech dodnes provádí jak návrhy a realizace řešení, tak jejich údržbu a rekonstrukci. Po práci na zakázkách pro Sokolovskou uhelnou byla v roce 2014 integrována do skupiny Sokolovské uhelné a dnes je nedílnou součástí sesterské skupiny SUAS GROUP.ZPA-RP se tak stává důležitou součástí probíhající transformace a měla by patřit k tahounům proměny obou skupin a být jedním z mnoha pilířů pro realizaci rozvojových projektů připravovaných skupinou SUAS GROUP, mimo jiné právě i skrze výstavbu první fotovoltaické elektrárny ve skupině SUAS GROUP, která se nachází v Lipnici.

Celý článek ZDE